117,1117

Ispitni rokovi za 2024. godinu

Svi ispiti se održavaju isključivo u prostorijama Univerziteta Singidunum.


April Exam Term - AAI
10.04.2024. / 19.53 April Exam Term - AAI Redovan ispitni rok, traje od 22.04.2024. do 27.04.2024. godine.
Univerzitet Singidunum © 2024