117,1117

Osnovne studije Primenjene veštačke inteligencije

Studijski program Primenjena veštačka inteligencija za cilj ima da omogući studentima da steknu ključna teorijska znanja i razviju praktične veštine iz raznih oblasti veštačke inteligencije, uključujući robotiku i mašinsko učenje. Na početku programa, kroz opšte i specijalizovane kurseve iz veštačke inteligencije, studenti stiču neophodna znanja i razvijaju veštine za rad u svim oblastima informacionih tehnologija koje su ključne za razvoj, rad i razumevanje veštačke inteligencije. Studijski program omogućava studentima da steknu i praktična iskustva u dizajnu, razvoju i integraciji veštačke inteligencije u razne vrste multimedija i bezbednosnih sistema, kao i da rade u oblastima koje su aktuelne u savremenom svetu (kao što su kvantno mašinsko učenje i multiagentni i distribuirani sistemi veštačke inteligencije). Studenti imaju priliku da uče od profesora koji su vrhunski stručnjaci iz oblasti, među kojima je i 5 profesora koji se nalaze na prestižnoj listi Stanford Univerziteta među 2% najboljih naučnika na svetu, što pruža mogućnost studentima da postanu konkurentni na tržištu rada.
 
Nakon završenih osnovnih akademskih studija, studenti će posedovati znanja iz oblasti modernih algoritama veštačke inteligencije i mašinskog učenja, neophodne praktične tehničke veštine potrebne za dizajn, razvoj i integraciju veštačke inteligencije u praktičnom okruženju. Studenti će biti osposobljeni za rad i u drugim oblastima informacionih tehnologija. Oni će takođe imati praktično iskustvo rada u nekoliko programskih jezika, kao i iskustvo u razvoju aplikacije i rada na distribuiranim i računarskim sistemima u oblaku na bezbedan i savremen način. Pored toga, studenti će takođe posedovati teorijska znanja i praktično iskustvo pri primeni osnovnih modela mašinskog učenja, neuronskih mreža, naprednih modela dubokog učenja, rekurentnih neuronskih mreža, kvantne komputacije, kao i multimodalnog mašinskog učenja. Studijski program omogućava studentima da steknu praktično iskustvo u primeni ovih koncepata u različitim oblastima, kao što su ekonomija, biznis, finansije, računarska bezbednost, robotika, menadžment, transport, mediji, i druge. Pored diplome, studenti mogu polagati ispite i steći sertifikate globalnih IT provajdera i time povećati svoju konkurentnost na tržištu rada.
 
Program je sačinjen u skladu sa smernicama vodeće organizacije iz domena računarskog obrazovanja ACM (Association of Computing Machinery), i elementima svih 11 glavnih oblasti znanja definisanih u dokumentu Computing Competencies for Undergraduate Data Science Curricula. Kompatibilnost studijskog programa Primenjena veštačka inteligencija sa navedenim svetskim standardima omogućava mobilnost i prohodnost studenata u dva smera (horizontalno i vertikalno), kako za vreme, tako i posle studija, kao i prepoznatljivost diplome u svetu. Program je takođe u potpunosti definisan u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.
 
Veštačka inteligencija je oblast u kojoj su se poslednjih godina dogodili veliki napreci. Mnoge kompanije su zainteresovane da inkorporiraju nove tehnologije iz oblasti veštačke inteligencije i integrišu ih u postojeće proizvode ili da pomoću njih razviju nova rešenja.
 
Diplomirani studenti imaju odlične mogućnosti da se zaposle u različitim IT oblastima i učestvuju u istraživanjima koja se bave najnovijim temama iz oblasti veštačke inteligencije.
 
Univerzitet Singidunum © 2024